Flerfoldig ung

Samtidsdans

Multi ung:

 
Det er påtagelig at ikke dans som sådan har en felles lobby-struktur inn mot EU.
Å innføre ´samtidsdans´ som eget begrep i Oxford English Dictionary, for slik å bidra til å standardisere samtidsdans som fagfelt,  kan være en ny begynnelse.
I Tallin her forleden, som deltagende i en Kedja sammenheng, ble dette diskutert i ett blant mange forum.
 
Tilhørighet og en følelse av lojalitet
Tilhørighet og en følelse av lojalitet er viktig, ikke minst i en tid hvor dans ikke har en samlet lobbystruktur mellom land,  f. eks. i forhold til EU. Det sier litt om det fragmentariske, som kun kan styrkes gjennom fokus på samhold.
 
Ung i dobbelt forstand
Dans som kunstform er i Norge ung, samtidig som pensjonsalderen er lav, slik er dansen ung i flerfoldig forstand.
Når man søker etter ordet ´dans´ i leksika, er det begrenset hva man finner, f.eks. har moderne, eller samtids- dans som begrep ingen egen benevnelse, sett i forhold til annen, mer tradisjonell dans. Det er uheldig.
 
Samtidsdans som begrep
I dialog med en britisk kollega og samtalepartner, kom vi frem til at det kunne være et godt utgangspunkt å starte der.
Innfør ´samtidsdans´ som eget begrep i Oxford English Dictionary, standardiser bevisstheten om samtidsdans som fagfelt, via en fagmal på dette området, som en ny begynnelse.
Et forslag er videre å innføre en ny didaktisk forståelse i skoleverket, – for hvordan kan man ellers overfor resten av samfunnet hevde å jobbe innen et bestemt fagområde, når det knapt eksisterer som faglig term i offentligheten?
«Samtidsdans er en abstrakt, fysisk og visuell kunstform, som i en tekstorientert kultur lenge har befunnet seg lavt i det kulturelle hierarkiet.»  (Fritt sitert Ine T .Berg, Danseinformasjonen)
 
Holistisk karrierehensyn
Det er viktig at man ivaretas mer holistisk i kunstsektoren, at man satser på den enkeltes kunstnerkarriere, mer enn å søke å omdirigere et helt felt, som om alle kunstnere var like i sitt kunstnerskap.
Det er viktig å se talentene, samtidig som det sosiale ivaretas parallelt i samfunnet gjennom ulike strukturer.
Slik ivaretar man kunstnernes karriereløp også i prosjektmarkedet.
 
Ungdommelig fremadstormende
Dansen er nettopp grunnet sin ungdom svakere etablert, da også inn mot et EU.
Man jobber innen kunstsektoren også mot andre størrelser som billedkunst og litteratur, historisk mer mannsdominert og etablert med atskillig mer tyngde tverrnasjonalt.
Hvilket bringer oss inn på dansens historie i Norge, spesielt.
Samtidsdansen har sitt hovedområde i prosjektmarkedet, i likhet med den prosjektbaserte samtidsmusikken.
Fagområder avhengig av statlige tilskudd, fra Norsk kulturråd og andre aktører, som vedvarende grunnlag for kontinuerlig virksomhet. 
Bevisstheten i samfunnet bærer imidlertid preg av holdningen at stemoderlig behandling og til tider mangelfull forståelse av samtidsdans som begrep og virke, er vanlig.
 
Dansens raffinement som flerkulturell geskjeft
Selv nestlederen i Kulturrådet er nedlatende mot dansen hun er satt til å beskytte. Hun får nylig ved 3 gjentatte anledninger, siden 2010, uforstyrret hevde på konferenser og samlinger i plenum at hun mener «Hvite, europeiske koreografer» fremstår som noe hun som norsk-afrikaner er lei av. Både i Studentsamskibnaden i Bergen, samt på Dansens Hus i Oslo, og ved Dramatikkens Hus konferense med forestillinger på Operaen nylig, hevdet hun beviselig dette, i full offentlighet, til den store overraskelse.
Uten offisiell beklagelse fra rådet i etterkant, annet at «Dette hevder hun som privatperson.» Loud and clear. Dette hevder hun som privatperson. Den holdningen kan i prinsippet gjøre det nær umulig å jobbe som samtidskoreograf i Norge i dag og fremover, i prosjektmarkedet, som er det Norsk kulturråd i sitt fundament er etablert for å støtte.
Fra et anti-rasistisk ståsted kan man selvsagt  ikke godta slike standpunkt fra noen – særskilt ikke på ledernivå, i Kulturrådet, om det så er privat, eller offentlig. Hverken nå, eller i fremtiden.
 
Felles struktur inn mot EU
Man må som nestleder vite at hun bærer offisielle uttalelser, som en del av rollen, med seg overalt, så lenge hun ikke fratrer.
Hvilke holdninger kan man som kunster i prosjektmarkedet anta at Kulturrådets nestleder så sprer i andre betydningsfulle sammenhenger? Mest sannsynlig kan man risikere mer enn man vinner ved den type fremferd.
Er den sittende nestlederen i Kulturrådet da en egnet representant for dansens arbeid inn mot EU, eller resten av verden?
Kan man sende henne som representant for samtidsdansen hun er ment for å skjøtte, med forhåpninger om fremtidig bedrede kår i det allerede skjøre prosjektmarkedet?
 
Sårbart karriereløp
Som 42-åring får en ung dansepensjonist full pensjon som ansatt i Den norske opera og ballett, mens samtidsdanskunstnerne i prosjektmarkedet må klare seg selv, ut over Kulturrådets enkle prosjekt-bidrag og engasjement for økninger av friske midler til samtidsdans. I prosjektmarkedet er pensjonsalderen som ellers i samfunnet, kunstnerne må alle som en holde det gående til 70-årsalderen.
Kan Kulturrådet bidra til senket pensjonsalder til 42 år også for samtidsdanserne i prosjektmarkedet? I motsatt fall kan det tenkes at Kulturrådet har et særlig ansvar overfor dansekunstnere i denne aldersgruppen? Dette da man i prosjektmarkedet ofte jobber både som skapende og utøvende parallelt, det er en vanlig modell siden 1970-tallet.
Da vilkårene for dansekunstnerne i prosjektmarkedet er så sårbare er det svært viktig å påse at riktig person bekler rollen som frontfigur i nasjonale og internasjonale sammenhenger.
Det gjør det betimelig å spørre om Kulturrådsnestlederens hatefulle ytringer mot det europeiske samtidsdansmarkedet kan nyanseres: er det det hvite hun reagerer mot, det faglige, eller ideen om europeisk dans som sådan?
Ingen av nestlederens uttalelser i de 3 nevnte sammenhenger er tilfredsstillende eller egnet til å tilhøre frontfiguren for det norske samtidsdanssegmentet i sin helhet, som rollen som nestleder i Kulturrådet på mange måter her utgjør.
Også ved at hun ved en tilfeldighet av ukjente årsaker fortiden parallelt er satt til å fylle rollen som rådets representant ikke bare for for Scenekunst, inkludert dans og teater, men også for Barn og unge. Langt flere oppgaver å forvalte enn hennes kolleger i rådet ellers har. Det virker nærmest som om samtidsdansen har havnet i en sekkepost, hvilket dansen ikke er tjent med i sin helhet.
 
Situasjonen er uakseptabel
Nestlederen i rådets uttalelser er rasistiske, og burde reageres konsekvent mot. Ikke engang det faktum at hun er stand-up-comedian av yrke, kan henlede mot at dette var humoristisk ment fra hennes side, til det var tonefallet for arrogant, nedlatende og brennende engasjert. Standpunktet er blitt gjentatt i 3 ulike sammenhenger over tid, og kan dermed ikke unnskyldes. Misbruk av makt og posisjon som det heter seg, helt enkelt.
 
Fremtiden
Det gjør det vanskelig å skulle mene at man tror det bringer noe positivt ved seg for det norske prosjektmarkedet innen dans, å la nestlederen innen Kulturrådet fortsette som den som er satt til å beskytte samtidsdansens kår i norsk og internasjonal sammenheng fremover.
Beklageligvis.
 
Ny start
Man kan starte med å innføre ´samtidsdans´ som begrep i Oxford English Dictionary, og ved å påse at velegnede talspersoner bekler de riktige posisjonene, i dansens ånd.
 
Forsettelse følger
 
Litteratur:
http://www.dagsavisen.no/nye-inntrykk/portrett/wassmos-vinter/
Norsk samtidsdans: http://dance.no/nyheter/nyheter/1669-5-sporsmal
Monsters of reality: http://www.dramatikkenshus.no/pub/dramatikkenshus/magasinet/?aid=2157
http://www.regjeringen.no/upload/KUD/Styrer_raad_utvalg/PRM-29c-11_Utvalg-kulturutredning-SAMMENSETNING.pdf
http://dansibergen.origo.no/-/event/show/231379_dansens-stemme/3725147
http://www.kulturmeglerne.no/kulturmeglerne/views/7897
http://morgenbladet.no/samfunn/2012/norge_degradert#.ULqnlJPm5rC
http://www.nrk.no/ytring/fordeling-mot-fattigdom-1.9080942
http://dance.no/nyheter/nyheter/1672-vi-laerer-pressen-mer-om-dans
http://www.kjendis.no/2012/12/05/kjendis/angelina_jolie/brad_pitt/film/brangelina/24682037/ 
http://www.dagbladet.no/2012/12/05/kultur/musikk/kulturradet/made/pengestotte/24656840/
 
(Illustrasjon, Taylor Barker, Copyright)

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere like this: