Plutokrati i Kulturrådet? Habilitet som metode

Man should be brave

Om å gå på gangen som metode, hvor effektivt er det?

Hva med i stedet å innføre de samme kriterier for habilitets-hensyn som Norsk Forskningsråd praktiserer også i Norsk kulturråd, for å sikre brukernes tillit til at tildelingene og avslagene er legitime?

Slik Kulturrådets praksis fungerer i dag, går de faste basis-tilskuddene kun til de kunstnerne med engasjerte lobbyister på innsiden av rådet, som jobber spesifikt for å fremme et sett søknader, i samarbeid med spesielt engasjerte vel posisjonerte produsenter på utsiden?

Det er uheldig. Det skader hele prosjektmarkedet fra nykommere til den eldre garde, at noen få vilkårlige representanter stikker av med hele kulturformuen forvaltet av Kulturrådet, uten konkurranse.

Det kalles plutokrati, makt gjennom rikdom, styrt av de få.

Litteratur:

http://www.dagbladet.no/2012/12/21/kultur/kulturradet/utdelinger/habilitet/24920435/

http://www.dagbladet.no/2012/12/05/kultur/musikk/kulturradet/made/pengestotte/24656840/

http://www.dagbladet.no/2012/12/06/kultur/musikk/kulturradet/pengestotte/24693636/

TBC

(Illustrasjon: French Connection, Copyright, reklame)

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere like this: