Å styrke og samtidig vitalisere

Å styrke og samtidig vitalisere
Heidi
 
Robor-, robust- 
(Latin: å styrke, vitalisere)
::::::::
Etymologisk kilde til robust:
Robust er relatert til farven rød, og kommer fra det indo-europeiske reudh.
Dette resulterte i det latinske robus, som relaterer til det røde treet i eik, som igjen refererer til styrkebegrepet ved treet.
Det latinske robust, robustus, roborare,  danner siden kilden for det engelske corobborate, som betyr å gyldiggjøre, verifisere, stadfeste, sannsynliggjøre, styrke.
Robust som menneske kan være å henspille på et helsemessig utseende, som indikerer kroppsbygning, sunnhet, humør og egenskaper.
Eller, i mer negativ forstand, at vedkommende er selvstadfestende, røff og høylydt, nær voldelig verbalt eller fysisk.
Robust er et ord som refererer til folks disposisjoner, handlinger og bevegelser.
Robust kan også tolkes som noe utført med overmot, som oppleves røft eller uraffinert.
Klimatisk beskriver tilstanden storm, eller sjelden voldsomt vær. 
Robust er i et gjenbruks-perspektiv også et nytt norsk it-ord i ulike sammenhenger.
 ::::::::
 
Litteratur: 
http://www.dagbladet.no/2013/01/18/kultur/debatt/lordagskommentaren/kjetil_rolness/robust/25302700/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/jd/pressesenter/pressemeldinger/2012/styrket-beredskap-pa-svalbard.html?id=704121 
http://www.sifo.no/files/file72356_oppdragsrapport2007-15web.pdf
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition%3A&blobheadervalue1=+attachment%3B+filename%3D%22FrischRSchreinerrapp1201.pdf%22&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1274496267469&ssbinary=true
http://www.dagsavisen.no/samfunn/nav-reformen-svikt-er-de-svakeste/
Galskap: https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/123456789/25032/Lyng-Vagstein.pdf?sequence=1
 
Illustrasjon: Bokomslag, den klassiske barneboken Heidi, av Johanna Spyri 

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere like this: