37 søkere til CB

Carte Blanche

Presist valg
37  søkere, søkermassen er stor, men stor nok?
Av de norske søkerne er Hooman Sharifi, Halldis Olavsdottir, og Henriette Slorer, bl.a.
Japanske Yoshifumi Inao er blant de mange internasjonale søkerne.
Om det blir en av søkerne, eller om det innhentes ekstern kapasitet utenfor søker-rekkene, gjenstår å se.
 
Litteratur: 
http://dance.no/images/up2012/cbsok.pdf
Maleri: Carte Blanche, av Rene Margritte

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere like this: