En ny materalitet?

Den nye posisjonen

Det indre behovet troner over den ytre etterspørsel, tilsier den nye posisjonen, som er å spore globalt. Med kunst for kunstens egen skyld, som ytring og egenverdi, i sentrum. Nå leder det ny-analoge an.
 
En ny analog nærhet
Nye kunstnere, i den grad en vilkårlig gruppe kan avleses som en felles enhet med like egenskaper, ser ikke nødvendigvis seg selv dithen at man er preget av en bestemt historisk tendens, eller at man befinner seg på et bestemt nivå i en dialektisk prosess, som nytilkommet innen kunstverdenen.
Tilfellet er imidlertid at man nå etter en intens digital fase, og i visse sammenhenger 30 år med konseptkunst, er på vei inn i en periode hvor dette igjen finner hvile i en mer moderat posisjon, hvor en ny, analog materialitet, overtar scenen for en stund.
 
Kunst som nødvendighet
Orienterte kunstnerne spør seg nå mer hva, man kan skape ut fra et indre behov eller nødvendighet, man velger mer konsekvent å se bort fra det kommersielle, konsumeristisk pregede markeds-hensynet alene, som har dominert i 25 år.  Ny-environmentalistisk inflytelse har også satt sitt preg.
Nå spørres det i stedet simpelthen hvorfor, man skaper. 
Ikke utelukket er det at sofa-kunst markedets minkende etterspørsel, desverre bidrar til å prege denne utviklingen, men det er kun en sidetrend.
 
Indre vs ytre
Slik dyrkes det frem en kunst for innholdets verdi, uten å være drevet av et marked som øverste hensyn.
Det indre behovet troner over den ytre etterspørsel, tilsier den nye posisjonen, som er å spore globalt. Med kunst for kunstens egen skyld, som ytring og egenverdi, som sentrale kvalitets-faktorer.
 
 
Litteratur: 
https://kunstbevegelsen.wordpress.com/2013/10/28/intimformat-i-la-galleri/
http://politiken.dk/kultur/kunst/ECE2118566/nye-stroemninger-unge-kunstnere-er-faerdige-med-konceptkunsten/
http://www.dagbladet.no/2013/11/01/kultur/meninger/ideer/lordagskommentaren/kjetil_rolness/30107493/

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: