Forfordeling i kunstpatriarkatet?

Fagforenings-leder, rådgiver og dobbeltroller:

Leder med preferanser,
«Hvis dette er min kropp” er en forestilling av og med NODA-leder Peder Horgen, NKR-rådgiver og KhiO tilknyttede Per Roar Thorsnes, og scenekunstnerne Kristianne Mo, Jørgen Larsson og Tobias Leira.
«Her inviteres publikum til å ta seg et pusterom og pause fra sine hverdagsrutiner. Gjennom forestillingssituasjonen får de se og erfare hvordan en sansebasert forståelse av kroppen er blitt transformert til dans og bevegelse. Slik overskrides grensene mellom dans som estetikk, kropp som somatikk og forskning som innsikt i en uformell og intim forestillingssituasjon«, sier programteksten.
Kort sagt, en regelrett ordinær presentasjon av en samtidsdans-forestilling, som forøvrig varer 80 minutter.
 
Forfordeling?
Spørsmålet er om forestillingen på noen måte konkurrerer økonomisk med scenekunstnere i det profesjonelle segmentet generelt, og medlemmene i dansekunstnernes fellesfagforening NODA spesielt. F.eks. ved at man søker fonds om støtte – hvordan løser man i så fall den kinkige oppgaven, det bør det kunne gjøres rede for.
Videre spørsmål som melder seg er: Søkes det som nevnt her om ekstern finansiering fra fonds? I så fall hvilke. Hvem finansierer forestillingen? Har det vært utlyst audition? Tar fagforeningsleder Horgen her jobben fra en danser? Hva med NKR-rådgiver og KhiO-relaterte Thorsnes? 
Er jobben betalt? Hvis ikke, jobber de gratis? Følger de tariff? 
Leier gruppen lokaler til ordinær pris av RFD? 
Er de medvirkende ansatt eller oppdragstakere, faktureres det? Hva med sosiale utgifter? 
Mottas doble gasjer, både som leder og rådgiver, og som kunstner, er det i så fall uproblematisk? 
Dette er viktige problemstillinger som må diskuteres, for hvilke signaler sender situasjonen ellers til fagmiljøet, at man knebles, og ikke tør diskutere makt og posisjonering? Det ville være en uheldig utvikling.
Innen andre profesjonelle fagmiljø vil den type dobbel-praksis være uforenlig med ivaretagelsen av feltets felles interesser som primær forvaltning. 
Avgjørelsen virker uryddig og uklok, det er med uro man ser aktørene her selv så tvil om egen integritet, ved å samtidig besitte noen av de få, men desto mer sentrale makt-posisjonene i dansefagfeltet.
 
Byråkratikunst
Så er det betimelig å sette spørsmålstegn ved om samtlige ulike danse- og kunstkonstellasjoner står likt, til å søke om å få med seg henholdsvis fagforeningsledere, NKR-rådgivere, høgskolepersonell og kanskje noen dep-folk i tillegg, i ensemblet, ved at det viser seg å gi økonomiske fortrinn på noen måte?
Et aber er at dette selvsagt vil kunne gå drastisk på bekostning av det kunstneriske, og dermed forringe kvaliteten.
Eller har de ulike kunstneriske, estetiske, eller politiske preferanser mht hvem man velger å assosiere seg med til en hver tid? Vil denne maktfaktoren prege de ulike produksjonene i fagmiljøet rent estetisk? Vil det  kunne legge føringer på hvem som støttes av fonds eller ei?
Vil det  kunne være mer attraktivt for ulike programmerere å ta inn forestillingen, dersom den er bestående av fagforeningsledere og eksterne fra Kulturrådet, departementet, eller akademiene?
Har de ulike tatt permisjon fra parallelle, konkurrerende, motstridende oppgaver og tillitsverv, eller er man både en saksbehandler og utfører en fagforeningsleders oppgaver overfor konkurrerende kunstnere samtidig som man selv er en konkurrerende kunstenhet på banen?
Dette handler selvsagt om habilitet og tillit, er disse hensyn ivaretatt her?
 
Karierreskift
I forkant av tiltreden som fagforeningsleder proklamerte Horgen blant annet i sosiale medier, at hans fartstid som danser (inkl. i Hooman Sharifis gruppe) var over.
For mange var dette en forutsetning for at hans arbeide som fagforeningsleder skulle kunne være ubestridelig mht habilitetsspørsmål..
Er han nå tilbake i manesjen? Innebærer det at han slutter som fagforeningsleder?
 
Transperens
Situasjonen fordrer en høy grad av transperens.
Her er det mange spørsmål som kan være en fagforeningsbehandling verdig.
Hvem er så sette-fagforeningsleder? 
  
:::::::
Forestillingen er annonsert vist 14. og 15.desember, på RFD, kl. 17.
Billetter kjøpes i døren, kun kontant..
Pris: 170,-/80,- 
::::::::
...
 Foto: Horgen i bevegelse

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: