Verdiløs studie-investering?

"Det er Ikke lenger kultur for hardt arbeid"- Professor Bernt HagtvetNye studieplasser gir ikke nødvendigvis økt samfunnsbyggende kompetanse? Litteratur:http://www.dagbladet.no/2014/03/22/nyheter/utdanning/hoyere_utdanning/skoler/32436299/

Reklamer

Nytt fra scenefronten

De mektiges sakInteresseorganisasjonen DTS balanserer fortiden på knivseggen mellom mange ulike interesser: DTS vil i følge dette nye strategidokumentet både ha færre helstøttede kompani, men søker like fullt å "styrke basis - og/eller hindre at basisfinansiering skaper konkurransevridende asymmetri i scenekunstfeltet.Hvordan er det mulig.Eller taler DTS villet utydelig med flere tunger, for tilsynelatende å please alle... Fortsett lesing →

Ukens kunstner

Ester Marie Bjørneboe, et av Norges mer bemerkelsesverdige kunstnerskap. Kunstbevegelsen nevner i anledning 200-jubileet 10 av Norges mer fremtredende kvinnelige kunstnere. Bjørneboe er også rettstegner. Bildet som her vises heter Et annet sted.

Høgskolelærer hospitant i det fri

Lærere ved scenekunstkunsthøgskoler hospiterer i en frigruppe for en kortere periode, er et forlsag som svirrer der ute. Høgskolelektorer som hospiterer i frie grupper og konstellasjoner for bedre å forberede scenekunst-studenter på det profesjonelle arbeidslivet som fri, for at undervisningen bedre skal korellere med det frie feltets utvikling. Det er et faktum at mange av... Fortsett lesing →

Økt engasjement

"Økt engasjement for kvinnelige frilans kunstneres rettigheter" er Kunstbevegelsens parole i anledning Den Internasjonale Kvinnedagen i dag, 8.3.2014::::::::I anledning Kvinnedagen vil Kunstbevegelsen nevne 10 av Norges mest sentrale kvinnelige kunstnere våren 2014 Aftenposten ramser i dagens avis på sin side opp 30 kvinnelige kulturbyråkrater mer eller mindre fra Oslo, som de mener er sentrale aktører... Fortsett lesing →

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑