Flere fagforeninger

Innen teater kjemper 3 ulike fagforeninger for de ulike aktørers rettigheter.
Henholdsvis Dramatikerforbundet, Skuespillerforbundet og Sceneinstruktørforeningen.
Tiden kan være kommet for å dele de tre ulike grupperingene innen dans, inn i ulike fagforbund; Høgskoleutdannede Koreografer, Høgskoleutdannede Dansere, Høgskoleutdannede Pedagoger.
Flere i det frie feltet har mange oppgaver parallelt, så som utøvende, undervisende, skapende og produserende om hverandre.
Det forhindrer likefullt ikke at ved å dele inn mer presist, som i teaterfeltet, vil de ulike perspektiv og behov fremkomme tydeligere.
Slik vil de ulike posisjoner belyses, og resultatet vil være en mer rettferdig fordeling av statsstøtte, blant annet.
I den grad geografi har en betydning, la oss si også kunstnerisk; gitt at man leverer på et høyt kunstnerisk nivå uavhengig av hvor i landet man holder adresse, vil en mer jevn fordeling av midler jfr. prosentandel, kunne oppnås nettopp gjennom en tydeliggjøren av ulike roller i de ulike fagmiljø.
Dette ved at når de ulike oppgaver deles inn i mer presise forbund, enn et stort samle- sådan, vil en evt. forfordeling tydeligere settes i relieff, rent geografisk, og byråkratisk, men først og fremst kunstnerisk og kontekstuelt.
TBC

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere like this: