Finansiering av kunst som råvare

Kunst som råvare, og finansiering mellom oppdrag

///

Engasjert debatt
Kunsten, kunstnerne og kulturen kommer først, deretter ble Kulturrådet til.
Bare slik at det fremstilles i riktig rekkefølge. I følge Kulturrådet selv virker det som om de anser situasjonen i  omvendt perspektiv. Kulturrådsansatte har jobb fordi det eksisterer kunst og kunstnere. Husk det.
Dagen ble ledet av Klassekampens kulturredaktør Haakon Flemmen.
Litteraturens hus, TrAP-seminar 24.4:
Tema: «Om regjeringens begeistring for prioritering av det frie feltet, er ment som spøk eller alvor», fritt sitert.
Arbeiderpartiet foreslår i sin oppsummering at frie kunstnere generelt og dansekunstnere spesielt, «finansieres mellom oppdragene». (SKUDA er et eksempel til følge, men som foreløpig gavner for få til at det har en statistisk effekt.)
Forslaget er et gjennombrudd, rent retorisk, at det sies eksplisitt, oppsummeringsvis som prioriteringssak, som her.
Kunstbevegelsen støtter forslaget.
Høyres representant i panelet mener at det vil  kunne gavne feltet å begrepsdefinere den frie kunsten som ´råvare´.
 
Med bl.a.:
Innleder del II: Geir Lippestad, Agenda, om verdier, menneskeverd, toleranse og mangfold,
Kårstein Eidem Løvaas, stortingsrepresentant for Høyre og medlem av familie- og kulturkomiteen,
Hege Haukeland Liadal, kulturpolitisk talsperson og stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, leder av familie- og kulturkomiteen,
Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, samtidsmusiker og komponist,
Baker Karim, langfilmkonsulent i Svensk Filminstitutt,
Dan Jönsson, kulturjournalist og kritiker, Dagens Nyheter, Stockholm,
etc.
::::::::
Og hvor var du, hvorfor var du ikke der?
Selv om salen var full, kunne debatten i viktighetsgrad fylt et helt hus.
 
TBC
 
 
Litteratur: 
http://trap.no/projects/prioritering-av-det-frie-feltet-fleip-eller-fakta 

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere like this: