Forfordeling av statsmidler

Diskriminerende statsforvaltning av felles kunstmidler?
Stats-kulturansatte mottar lønnsøkning
::::::::
Profesjonelle, selvstendige kunstnere og kulturbedrifter mangler nå mulighet til å øke inntektene, mens offentlige ansatte leder an i den statsfinansierte lønnskampen. Det forplikter, fra offentlige fonds side.
Samtidig som statsansatte kunstnere og kulturarbeidere i disse dager mottar lønnsforhøyelse, og slik gis et fortrinn i det felles kunstmarkedet, må statsstøtten også økes indeksregulert øremerket selvstendige enkeltkunstnere og frie grupper, for at man skal kunne unngå konkurransevridning og forfordeling på bekostning av de mer selvfinansierte kunstnerne.
Kunsten per se, har godt av konkurranse, i motsatt fall får man statsinitiert kunst som alene herskende på den nasjonale arena.
Det kan under visse omstendigheter vise seg å være av det gode, men diversitet og mangfold også innen de ulike praksiser er å foretrekke for et demokratisk samfunn.
 
Litteratur:
http://www.fagforbundet.no/tema/Tariffoppgjoret-2014/?article_id=113143

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere like this: