Rekordbesøk til millioner

Kommersielle konsert-arrangement selger, mens publikumsfavoritter som ikke-kommersielle kjerneprodukter skaper underskudd.
Skaper den ikke-kommersielle kjernevirksomheten kunstnerisk legitimitet for kulturhusene, kunne de kommersielle konsertene vært spilt på en hvilken som helst arena, spørsmålene er mange.
Behøver arrangementene kulturhusene, eller kulturhusene artistene, hvem er til for hvem?
Støtten på 10 MNOK årlig fra start oppretteholdes, til tross for lovnader om selvgåendehet, og til tross for at administrasjonen er nedbemannet, er det de økte pensjonsutgiftene til de administrativt ansatte som holder kostnadsnivået oppe?
Er kunstnerne tjent med dyre visningssteds-administrasjoner, eller bør midlene i stedet tilfalle det enkelte kunstprosjekt?
 
Litteratur:
http://www.nrk.no/rogaland/konserthuset-ma-ha-stotte-1.11833455

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere like this: