Fremtidens kunstkapital?

I Kunstbevegelsens serie Kunst vs næring:

 

Kunstfinans

Rådgiver for Oljefondet, økonomi-professor John Kay tilknyttet Oxford og London School of Economics, holdt nylig foredrag under Norges Banks årlige konferanse om finansforskning, han mener at en stadig mer kompleks banksektor og en økende aksept gjennom 80- og 90-tallet for grådighet som en essensiell del av kapitalismen, har bidratt til en mer ustabil verdensøkonomi.

– Det å la folk være så grådige som mulig, har veldig lite med kapitalisme å gjøre.

Markedsøkonomien er uslåelig på grunn av helt andre ting, som for eksempel at det foregår en kaotisk, fri og kontinuerlig strøm av eksperimenter.

 

Til tjeneste

– Bankene skal være økonomiens tjenere, ikke overmenn. Det er noe grunnleggende feil med finanssystemet, påpekes det.

Kay tar til orde for å gå tilbake til et enklere banksystem med mindre regulering og færre mellommenn.

– Men tiden etter finanskrisen er i stedet blitt preget av enda mer omfattende reguleringer.

Det vi trenger er å bryte opp de store finanskonglomeratene.

 

Realøkonomi

Han mener bankenes primære oppgaver er å holde liv i betalingssystemet, hjelpe folk med sparing, håndtere risiko og allokere kapital dit den trengs.

– Nå brukes en forbløffende stor del av ressursene i stedet på interne handler med andre banker.

Vi må spørre oss om dette tjener realøkonomien i noen stor grad.

 

Litteratur:

http://www.aftenposten.no/okonomi/Oljefondets-radgiver-frykter-nye-store-kriser-7681530.html

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere liker dette: