Kunst- og kulturbudsjett 2015

Dagsavisens foto
Relativt uendret
Kulturbudsjettet 2015 kan se ut til ikke å representere større kutt, stort sett – annet enn i en nøkkel-omfordeling hvor det legges større vekt på idrettsfeltet (300 MNOK) vs kultur (120 MNOK), når det dreier seg om overføringene fra tippemidlene.
Budsjett-forslaget for 2015 ble tidligere presentert i Operaen i dag.
 
Pressefrihet
Fremdeles er dog pressestøtten et tema, hvor mediemangfoldet ser seg truet, gjennom nedskjæringer i pressestøtten, en alvorlig sak.
Jfr.: https://kunstbevegelsen.wordpress.com/2013/08/12/bevar-mediemangfoldet/
 
Post 74
Og, den omdiskuterte post 74 er omsider avviklet, noe som innebærer at enheter som blant annet Oslo Danseensemble og Grenland Friteater må se seg likestilt søkere til Norsk kulturråd heretter, ytterligere intern diskusjon om forvaltningen av de ulike kulturråds-midler er da forventet.
 
NTO eller DTS
UD´s utenlandssatsning via de frie utøvernes forening DTS er sterkt redusert, med hensyn til kultur-eksport, mens trekantsambandet NTO-medlemmene BIT-TAG-BBT får utvidet sin virksomhet.
Vil utenlandsstøtten være (DTS) kunstner-forenings-styrt, eller (NTO) kurator– via teater-foreningsstyrt i fremtiden, tro?
For fremtiden vil det bli spennende å se hvilke kvinner som overtar teatersjefsrollene i det omtalte trekantsamarbeidet, etter gjennomsnittlig 20 år med mannsdominert teatersamvelde i det frie scenekunstmiljøet med tanke BBT-TAG-BIT.
Slik det nå legges opp til virker løsningen hemmende for ofte kvinne-drevne, små og mellomstore kunst- og kulturbedrifter i en utenlandssatsning-sammenheng, som kunstkonkurrenter til søsterteatrene (men nå svært mannsdominerte) BIT, TAG, BBT. Ved da ikke primært å være støttet av disse regionale teatrenes sam-plattform, vil dette uheldigvis kunne gi kvinnelige kunstnere vanskeligere kår.
Det er uheldig, i et slikt perspektiv, at de store teaterhusene i det frie feltet slik gis enda et økonomisk fortrinn, i en ellers avbyråkratisert, kunstner-styrt og ofte svært effektiv sfære. 
(Foto: Dagsavisen)
TBC
 
Litteratur:
http://klassekampen.no/article/20141007/ARTICLE/141009972
http://www.dagbladet.no/2014/10/08/kultur/statsbudsjett_2015/politikk/widvey/pressestotte/35644062/
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kud/pressesenter/pressemeldinger/2014/Kulturminister-Thorhild-Widvey-presenterer-kulturbudsjettet-for-2015.html?id=770754
http://nrk.no/kultur/widvey-forsvarer-kulturbudsjettet-1.11974738

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere like this: