Opplevelseskunst som valuta?

Når kommersialiseringen preger estetikken – et dilemma

«Norge har det godt økonomisk, men blir det nødvendigvis mer interessant kunst av det? Det som er viktig å understreke, er at det å vurdere offentlige støtteordninger ikke nødvendigvis er en spareøvelse. Det kan jo være at de heller burde økes, for bedre resultat», sier danske Rasmus Winstedt Tscherning, direktør for Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi til Aftenposten her forleden, i forbindelse med Kulturrådets årskonferense, med økonomi som tema.

Mens mange kunstnere ber byråkratiet se på kunst som noe annet enn næring, mener andre at næringen bør ytterligere kommersialiseres, med overskudd som første prioritet.

Det stilles videre fra kunstmiljøet spørsmål om kommersialiseringen skal skje først og fremst på det forretningsmessige plan, eller også på bekostning av kunstuttrykket som sådan.

Som om folkelige musicals for fremtiden skal søkes erstatte en mer dypsindig kunst.

Avansert kompetente innen mer sære genre, vil da forventes å kunne søke seg til andre land og sektorer, det som kan kalles underground-scenen kan kunne få en oppblomstring?

Litteratur:

http://www.dagsavisen.no/kultur/se-til-litteraturhusene/

http://www.aftenposten.no/kultur/Jubler-for-Widvey-7755168.html

Reklamer

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere like this: