Kultur får bankledelse

Bank-Norge som talent-speidere

Det nye statsinitiativet Talent Norge vil få et bank- og næringslivsorientert styre som ideelt skal lede driften og talentutvklingen av norsk kunstliv, les: malere, arkitekter, forfattere, sangere, etc.

 

Kulturministeren Widvey ønsker norske verdensstjerner innen kunstfeltet velkommen, og håper at slik Olympiatoppen har hjulpet norsk idrett, skal Talent Norge søke å hjelpe norsk kunst videre.

– Dette betyr at arbeidet med talentsatsing i norsk kultur intensiveres. Fremtidens kunstnere trenger langt bedre vekstvilkår enn de får idag, og dette er en måte som vil søke å sikre dem bedre, sies det, fritt sitert.

 

Kontant kulturliv

Det er betimelig å spørre hva bankledelsen vil foreta seg med kontant-diskursen, siden deler av toppsjiktet innen kommersiell kunst-drift, som kirke-konserter og festivaler, etc., ikke bare tillater seg, men baserer seg på kontant billett-omsetning, ved salg av billetter i døren.

Finans Norge AS, som Sparebankstiftelsen – en del av den nye ledelsen for talent-satsningen er relatert til, fraråder eksplisitt på sine nettsider sine medlemmer bankene kontant virksomhet.

Kontant veksling fra norske banker, til utenlandske kunstnere som gjester Norge er allerede lagt ned, og overtatt av noe lugubre FOREX. De norske bankene, ei heller langs hovedtraseen Karl Johan, betaler ikke ut kontant beløp lenger. Det hender ofte at banker ikke betaler ut kontant beløp over disk til sine egne kunder, og butikker i sentrum er ikke lenger sikret kontanter utbetalt fra bank, selv til kasse-veksel.

Selv minibanker er langt mindre synlige enn for bare 1 år siden, godt gjemt, og svært få.

 

Internasjonal prestisje

Det tar seg selvsagt dårlig ut i internasjonalt øyemed, kulturlivets kontant-virksomhet er overlatt til noe som ligner et svart marked, nederst ved Jernbanetorget, blant narkomane og kriminelle. Det er egnet til å skape et meget uheldig omdømme for norske banker.

Store deler av kulturlivet er forvaltere av klingende mynt.

Vil bank-ledelsen i talent-tiltaket slik anvende sin nye oppgave, til å foreslå kontant-unntak for kulturlivet, eller motsatt – søke å påvirke kontant betalende til ikke lenger å oppsøke kultur? Svaret vil påvirke omsetningen, og fortjenestesmulighetene.

En ny bank for det kontante kunst- og kulturlivet kan være en løsning.

 

Talent-skog

Dette da det er vel kjent at det er her i dette kontante underskog-sjiktet talentene ofte finnes og vokser frem, ikke i institusjonene, men i under-ground og underskog-segmentet.

Institusjonaliseringen eksisterer kun som en konsekvens av at talentene først får vokse, og arbeide seg frem.

 

Talent-klima

Talenter handler om mer enn penger, det handler om klima; for at kunstløpere skal kunne fremelskes må de ha is å stå på, som et eksempel fra idretten.

Kunst-Norge og norsk økonomi som sådan er avhengig av gode klima-forhold – kanskje talent-ekspertisens panel, når de først tenker bredt og lett ute på glattisen, også bør ha representanter fra klimabevegelsen, for bedre å legge forholdene til rette.

Nå er Kunstbevegelsen også meget spent på øvrig, kunstnerisk personale i det nye talent-utvalget, de vil nødvendigvis måtte være dyktige, og i flertall, for å kunne gis den nødvendige tilit fra kunst-feltet selv.

 

Litteratur:

http://www.dagbladet.no/2014/12/15/kultur/talent_norge/widvey/kulturpolitikk/36741057/

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

%d bloggere like this: