Kulturell næringsøkning i EU

Kunstnerisk vekst i EU? Kartleggingen Creating Growth: Measuring Cultural and Creative Markets in the EU som ble lansert 2.12. 2014, utført av EY på vegne av GESAC og 18 andre organisasjoner, viser at kulturell og kreativ sektor har en årlig omsetning på 535.9 milliarder Euro og sysselsetter 7 millioner mennesker. Der andre næringer opplever nedgang... Fortsett lesing →

Iscenesatt økonomisk teori

Enkel innføring i økonomisk teori, i perspektiv av en perkusjonist Economic Theory for Dummies er en forelesnings-forestilling, som tar for seg å undersøke en teoretisk, historisk, filosofisk, og en psykologisk bakgrunn, for dagens økonomiske system. Hva er sammenhengen mellom «menneskelig natur», økonomisk teori og moderne markedsøkonomi? Hva menes med økonomisk vekst? Hvilken funksjon fyller banker,... Fortsett lesing →

Økonomisk krevende for profesjonelle kunstnere

Vi tenker nytt Det viser seg at frilans kunstnere har det verst, med dansere og billedkunstnere nederst på lønnsvekst-stigen, hele 23% lavere lønnsvekst de siste 7 år, enn den jevne nordmann. Det presiseres at enkeltkunstnere, de profesjonelle utenfor institusjonene, er de som har det mest økonomisk krevende, sier nyere statistikk. Statssekretær Bjørgulv Vinje Borgundvaag sier... Fortsett lesing →

Ektefølt sultekunst

Ukens sitat “(...) Selv om det er viktig for oss alle å få noe å spise straks, så er det enda viktigere at vi ikke sløser bort selve evnen til å føle sult fordi vi bare er opptatte av å få noe å spise straks.” - Antonin Artaud

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑