Nytt Kulturråd fra 1.1.16

Nytt kulturråd innen årsskiftet

Et kommende kulturutvalg i Kulturdepartementet oppnevner nytt Kulturråd, med virkning fra første nyttårsdag 2016.

Det innebærer at rekrutterings-prosessen bestående  av å sirkle inn nye rådsmedlem allerede er i gang.

Næringsorientert

Økonomi, jus og ledelse er tileggskompetense det nye utvalget ser etter, når de gamle rådsmedlemmene nå byttes ut.

Nyutnevnelse

Hvert fjerde år skal samtlige rådsmedlem fra nå av utskiftes, slik at man i stedet for å oppnevne kun 50% av medlemmene hvert annet år, nå får et helt nytt sett rådsmedlem hvert 4. år.

Dermed går de nå samlet av, for at det nye sett medlemmer sammen kan begynne på nytt.

Gjenkjennelig styre-mønster

Et samme, gjenkjennelig styre-mønster er nylig dannet også i andre statlige styrer og strukturer.

Det kan være en fare å like etter et valg bytte ut samtlige medlemmer i et styre, ved at det slik kan virke som om man strategisk skifter ut politisk opposisjon, men at det nå skjer midt i regjeringsfasen virker ryddig.

Erfaring

Ved at erfarne styremedlem ved årsskiftet byttes ut, er det viktig at faglig kompetente nå kommer inn, slik at rådet kommer styrket ut videre.

Kunstbevegelsen oppdaterer fortløpende.

Litteratur:

http://www.dagsavisen.no/kultur/en-svekkelse-av-kulturrådet-1.353018

Rebel_Leaders

Eksempel på fremtidsrettet råd

Illustrasjonsfoto: «Alliance to restore the republic, Star Wars. A meeting of four prominent leaders of the Rebellion: Gial Ackbar, Garm Bel Iblis, Mon Mothma and Bail Prestor Organa»)

Kommentarer er stengt.

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑

<span>%d</span> bloggere like this: