Dans til folket

Pina Bausch Nelken dans DIY versjon her, Pina Bausch´Nelken line, til ode for koreografen som avled i 2009. Feir våren med hennes dans. https://vimeo.com/219686975

Kunsten og den kvantitative æra

Tallenes tidsalder og dens preg på kunsten I kunstprosjektet Kunstbevegelsen som forum for refleksjon, har det lenge vært fundert over, hvordan en kunstner kan forandre seg til å bli en mer næringsinteressert aktør. Utfordringen har langt på vei vært at det er å anse som to adskilte domener, kunst og næring, to verdener. :::::::: Nøkkelen... Fortsett lesing →

Kunst-bevegelsen – et kunst-prosjekt

Publikasjonen Kunstbevegelsen er et kunstprosjekt, med det formål å undersøke kunstlivet i grenselandet mellom objektifisering og subjektifisering. Hvor begynner og fortsetter det nyskapende, sett i forhold til samfunnet som kontekst? Kunstprosjektet Kunstbevegelsen saumfarer mekanismer som oppstår i møtet mellom det kunstneriske og det iscenesatte. I dette møtet utvikles det en diskurs, mellom objekt og subjekt,... Fortsett lesing →

Et WordPress.com-nettsted.

opp ↑